TONE ORRE

Vilkår og betingelser ved kjøp av kurs

Vilkår og betingelser under gjelder ved kjøp av alle kurs. For mer informasjon eller spørsmål- kontakt meg: tone@toneorre.no

 1. GENERELT
  • Kjøper av kurs må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år.
  • Kurs skal gjennomføres innen ett år fra kjøpsdato.
 2. ANSVAR FOR SKADER PÅ HUND OG SKADER HUNDEN VOLDER
  • Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til Skadeerstatningsloven § 1-5 uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.
  • Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre.
  • TONE ORRE fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.
  • TONE ORRE er heller ikke ansvarlig for skader/sykdom hunden eller kursdeltageren selv blir påført i forbindelse med kurs.
 3. PRISER 
  • Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK).
  • Oppgitt pris er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for MVA. Det påløper ingen ytterligere kostnader fra TONE ORRE ved kjøp via mine nettsider. Eventuelle betalingsgebyrer til banken faller utenfor TONE ORRE sitt ansvar.
 4. BETALING
  • Kunden velger selv betalingsløsning ved kjøp av kurs på nett. Betalingen kan gjøres via VIPPS eller via bankkonto
  • Jeg sender ut betalingsinformasjon ved påmelding av kurset
 5. BINDENDE PÅMELDING OG ANGRERETT
  • Mine kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke, men det gies mulighet for kurs tilgode ( type tilgodelapp)

   Mine kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser.
   Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester».

 6. ENDRINGER OG FORCE MAJEURE
  • Ved hendelser utenfor min kontroll, som naturkatastrofer, epidemier/pandemier på hunder eller mennesker – som gjør at kurset ikke kan gjennomføres, blir ikke kursavgiften refundert. Men du kan delta på et annet kurs.