Å være ny på hundeutstilling er ikke akkurat veldig lett, ei eller er det alltid så lett å forstå den kodeteksten vi gjerne skryter med etter en ustillingshelg i  sosiale medier, som eks: – HURRA- Joey ble 1BH-med CERT-CACIB-BIR og BIG..  betyr  at Joey ble altså Beste hanne- med certifikat, han fikk Cacib som er et internasjonalt cert, Best I rase og Best i Gruppen. På engelsk blir det slik : BM-CC-CACIB-BOB -BOG ( Best Male- Certifikat-int. Certifikat-Best Of Breed-Best of Group). Her er en forhåpentligvis lett forklaring på hvordan tingen er:

Ny på hundeutstilling- lineup i best i gruppe finalen

Alle raser bedømmes hver for seg av en autorisert -utdannet og kvalifisert eksteriørdommer, hundeutstilling er nemlig en eksteriør konkurranse. Det bedømmes klassevis delt inn etter alder, hanner og tisper bedømmes hver for seg. Foruten dommer, består ringpersonalet av en autorisert ringsekretær og en skriver. Ringsekretær er lederen for ringen og ansvarlig for at alt går riktig for seg etter regelverket , det er også denne du skal henvende deg til dersom du har noen spørsmål, henvend deg aldri direkte til dommeren.

 • Juniorklassen (JK)  for hunder:  9- 18 måneder
 • Unghundklassen (UK)  for hunder  15-24 måneder
 • Åpenklasse (AK)– for hunder fra 15 måneder
 • Bruksklassen (BK) for hunder som har oppfylt brukskrav gjeldene for rasen
 • Championklassen (CHK)er for hunder som er Champion
 • Veteranklassen (VK)er for hunder som har fylt 8 år

Først del av utstillingen består av kvalitetsbedømming, når rasen begynner starter alltid  med hanner og først ut er  juniorklassen. Alle påmeldt i klassen blir kalt inn til en lineup i ringen, hvor dommeren tar et overblikk over alle som er med- før han tar for seg en og en.

Dommeren går fysisk over hunden, kjenner på hvordan kroppen er bygd sammen, – anatomisk i henhold til hva som står i  rasestandarden samt alder.., det sjekkes bevegelser, tilgjengelighet, tenner og på hannhunder at de har 2 testikler der de skal være. Dommeren dikterer så et kritikkskjema utifra sitt synspunkt om hvordan hunden er i forhold til hva som står i rasestandarden. På NKK´s utstillinger er det nå kun elektroniske kritikkskjema som man kan laste ned om ønskelig.

kritikkskjema på hundutstilling

På kritikken står det først hva dommeren synes om Cayenne, videre forteller kritikkskjemaet at hun har fått Excellent i kvalitet, blitt nr 1 i klassen sin (CHK) og fått CK, Nr 1 i Beste Tispeklasse (BTK), vunnet Cacib og Best I Rasen.

Når dommeren har vurdert  hunden så gies den en premiegrad,  ringsekretæren  viser frem fargekort, dette er hva de forskjellige fargene står for:

 • Excellent  (E)- rød  : Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant for sin rase
 • Very good (V)- blå  : Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin ras
 • Good (G)- gul  : Hund av akseptabel type, hvis eksteriør feil ikke er av en slik karakter at den kan sies å være en utypisk representant for sin rase.
 • Sufficient (S)- grønn : Hund som i tilstrekkelig grad tilfredsstiller rasestandardens krav, men som mangler viktige rasekarakteristika eller som ikke er i tilstrekkelig utstillings- kondisjon

Alle med Excellent går videre til konkurranseklassen er det mindre enn 4  med Excellent, er også de med Very good med videre til konkuranseklassen, for de andre er det dessverre takk for i dag.

Hundene plasseres fra 1-4.

De dommeren ønsker videre med i konkurransen om Beste Hannhund(BH) eller Best Tispe (BT) får CK-Rosa  som er en indikasjon på at hunden er av champion kvalitet. Når alle klassene er ferdigbedømt- så kalles alle med CK inn til Beste hannhundklasse (BHK) eller tispeklasse (BTK). Her blir det igjen plassert 1-4.

Her blir det  delt ut Certifikat –Nasjonalfarget, til første hund som ikke er champion eller er  fullcertet du kan lese mer om det her samt Reserve Cert til nr 2 hvor fargen er lyseblå.   Norsk Kennel Klub´s utstillinger  deles det ut  CACIB- hvit farge ,som står for internasjonalt cert (C.I.B= Champion in Beauty), R-Cacib til nr 2- orange.

Tilslutt  til det står igjen 1 tispe og 1 hanne som konkurrerer  mot hverandre om hvem dagens dommer mener er Best I rasen ( BIR) Rød/gul rosett- Den andre blir da Best I Motsatt kjønn ( BIM)- Grønn/hvit rosett.

rosetter vunnet på hundeutstilling

Når alle rasene er ferdig bedømt- samles alle rasevinner til gruppefinaler- BEST I GRUPPEN (BIG ).

Alle raser er delt inn i 10  forskjellige grupper, hvilken gruppe hunden din tilhører, finner du på NKK´s nettside. Her plasseres det  1-4

 • nr 1 i gruppen får Hvit og Blå Rosett
 • nr 2 i gruppen får Blå rosett
 • nr 3 i grupen får Gul rosett
 • nr 4 i gruppen får Grønn rosett

Vinneren gruppen går videre til BEST IN SHOW  ( BIS)  finale- , altså utstillings peneste hund.

Best In Show på hundeutstiling

Chanett vinner Best In Show bruks med Replica’s Glitter på myndeklubbens utstilling 😉

Terminlister med når og hvor man skal melde på hundeutstilling finner du på NKK´s nettside.  Der finner du også utstillingsreglene.

Ønsker du å lese mer? Klikk her for en oversikt